Gebed

KISI-Gebed

Hemelse Vader,

U houdt van alle mensen, vooral van de kinderen!
U houdt van mij!
Daarvoor dank ik U. Dank U voor mijn familie en voor de KISI-familie.
Laat ons U vandaag beter leren kennen.
Ik wil mijn talenten voor U gebruiken.
Hier ben ik, Heer. Ik zal vandaag uw Blijde Boodschap doorgeven.
Kom, Heilige Geest, en leef in mij!
Zegen alle KISI's!
Geloofd zij Jezus Christus, in eeuwigheid.

Amen

(Het KISI-gebed verbindt de KISI's over de hele wereld. Vele kinderen bidden het in verschillende talen in verschillende delen van de wereld. Ondersteun ons ook in gebed en bid mee met ons.)

Geloofsbelijdenis

1. Ik geloof in God de Vader, Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, Zijn enige Zoon onze Heer. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, voor mij!

Ref: Ja, Ik geloof in U, ik geloof in U, ik geloof in U, grote God!

2. Ik geloof dat Jezus Christus, ter helle is nedergedaald. Op de derde dag verrezen, en Hij leeft nu in eeuwigheid! Hij is opgestegen ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden, de doden, ook mij.

3. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk. De gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden. De verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. De verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen! Amen! Amen! Amen!

Overgavegebed

God,
U bent mijn Vader,
U hebt hemel en aarde geschapen.
U heeft ook mij gemaakt,
mij mijn leven gegeven,
en daarvoor dank ik U.

Vader,
ik leg mijn leven terug in Uw handen.
Het is van U.
Ik ben van U.
U bent mijn Heer en mijn God.
Ik ontvang nieuw leven van U.
Ik aanbid U.

Amen.